Vi er selvfølgelig på facebook også...
Ida Marie Kleming

Ida Marie Kleming

Hei alle våre flotte gymnaster. Vi håper dere har hatt en fin påske og kost dere i snøen som vi er så heldig å fortsatt ha her nord.

 

All organisert idrettsaktivitet er fortsatt avlyst inntil videre på grunn av corona-smittefaren. Slik vi i turnforeningen trener med ca 60-100 personer samlet i Harstadhallen, vil vi ikke kunne starte opp organisert trening før det åpnes for dette fra helsemyndighetene og Idrettsforbundet, og vi i tillegg er sikre på at vi kan gjennomføre treningene på en betryggende måte for alle. Vi vet fortsatt ikke når det vil bli.


Vi håper dere alle er aktive og at dere holder dere i aktivitet og i form ved å være ute på tur, for eksempel på ski eller truger eller på beina, og nå kommer snart sykkelsesongen. Det er også en rekke fantastiske treningsopplegg på YouTube, forskjellige apper som Seven m.fl. og på mange andre kanaler som NRK og TV2. De fleste av dere kan også Uptown funk-programmet vårt som er veldig bra og allsidig trening. Her er en innspilling som ligger på YouTube https://www.youtube.com/watch?v=u2EGLIyDkXE . Ta gjerne med hele familien på en Uptown funk-økt + Seven-økt, og gjerne to runder om dere klarer. Eller gjennomfør trening sammen med venner på FaceTime e.l. Alle bør om mulig prøve å få til minst 2-3 treningsøkter pr uke, i tillegg til skolens gymtimer mv.


Som dere ser under er Idrettsforbundets barneidrettsforsikring endret slik at den også nå omfatter egentrening. Det betyr at dere er omfattet av forsikringen også om dere er uheldige og skader dere under egentrening. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/na-dekker-barneidrettsforsikringen-ogsa-egentrening/


Håper vi alle rekker å samles i Harstadhallen igjen til turntrening før sommeren, men det er mulig at oppstarten vil måtte bli i mindre grupper enn vanlig og ev. med andre tiltak i begynnelsen, men det kommer vi tilbake til når vi vet når vi kan begynne å starte opp igjen.


Vi savner å se både gymnaster og foreldre i hallen.


Hold ut, alt blir bra!

mandag, 30 mars 2020 07:05

Falskt loddsalg!

Harstad turnforening har fått melding om at noen har hatt en voksen person på døra som solgte lodd for Harstad turnforening. 

Vi har ingen loddsalg gående så dette er falskt loddsalg og ber om at ingen kjøper lodd av noen som sier de selger for oss. 

onsdag, 25 mars 2020 13:02

Referat fra årsmøte 2020

Da er årsmøtet avviklet pr Skype i Harstad turnforening. 

Det gikk helt greit og vi vi fikk gjort de lovpålagte sakene. 

HT var med på møtet via Skype og lagde en artikkel om dette

Se artikkel i HT. 

 

Referat fra årsmøtet kan fås tilsendt ved å henvende seg til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

68Nord farge horisontal 300dpi

 

Til tross for den situasjon vi er i pt med Koronaviruset, ønsker vi å legge til rette for det kommende året i HTF og gjennomfører derfor årsmøtet som planlagt, mandag 23.03.2020 kl 19:30. Forskjellen blir dog at møtet ikke blir gjennomført med fysisk oppmøte, men ved hjelp av Skype/telefonkonferanse. Har du tilgang til Skype/Lync på pc, eller har du lastet ned Skype-appen på tlf, kan du delta med lyd og bilde og dokumentvisning. Har du ikke mulighet til det, kan du delta med lyd gjennom telefonkonferanse.

 

Påloggingsinformasjon: 

.........................................................................................................................................

Bli med i Skype-møte     

Har du problemer med å bli med? Prøv Skype Web App

Bli med over telefon

+4722418200 (Norge)                         

Konferanse-ID: 2134850

.........................................................................................................................................

 Årsmøte dokumenter kan fås ved å sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Årsmøtet vil kun omfatte de lovfestede kravene og det vil derfor ikke bli orienteringssaker i år. Vi vil heller innkalle til et medlemsmøte når koronaepidemien er over der temaet bl.a. vil være turnhallprosjektet.

 

Vi håper dere tar vare på hverandre og overholder de myndighetspålagte kravene til hygiene og karantene og å avstå fra fysisk kontakt og holde avstand. Husk likevel på å holde dere i aktivitet hjemme eller på tur, og å tilstrebe kontakt gjennom digitale media. Husk det kan være mange unge og voksne som har behov for kontakt.

 

Vel møtt på vårt digitale årsmøte!

Harstad turnforening avlyser med dette alle treninger til minimum etter påske fra  i dag  11.mars, tom. mandag 13.april. Ny oppdatering vil komme i løpet av uke 15. Dette gjøres for å bidra til den felles dugnad det er å unngå at koronasmitten sprer seg raskere enn nødvendig, og for å skåne de som er ekstra utsatt pga alder eller dårlig helse/andre sykdommer, samt for å unngå unødvendig smitte av våre helsearbeidere.

 

Anbefalingen fra FHI og NIF er pt å avlyse alle arrangement med mer enn 500 personer, og at arrangementer med mer enn 100personer bør risikovurderes og ev. avlyses. Flere enkeltleger og legeforeningen mener at alle arrangementer med mer enn 50 personer bør avlyses, og flere land går mye lengre ift å «stenge ned» samfunnet ift ikke akutt viktige funksjoner, for å unngå rask stigning i antall smittede. Det er ventet at det vil komme strengere tiltak fortløpende de neste dagene og ukene.

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

Harstad turnforening samler stort sett over 100 personer med gymnaster, trenere og foreldre i hallen 3-4 ganger i uka. Arrangementene bør derfor risikovurderes ift. avlysning. Gymnastene kommer fra forskjellige skoler og skoleklasser og risikoen for å ta med smitte til trening er derfor større og mer uoversiktlig, og viderespredningsfaren ut fra treningene er også større og gir et uoversiktlig smittebilde. Vi har også en rekke helsearbeidere som trenere i foreningen, og smitte av disse, eller sågar fare for smitte av disse, vil få stor betydning i forhold til kommunens evne til å håndtere koronaproblemet, da selv fare for smitte innebærer 14 dager hjemmekarantene for disse.

 

Fysisk aktivitet og trening og frivillig idrettsarbeid er viktig for samfunnet og viktig for den enkelte gymnast, men i denne situasjonen er hensynet til å bidra til å minimere og forsinke smitteutviklingen viktigere. Vi ber derfor om forståelse for dette tiltaket og oppfordrer gymnastene til å være aktive og fortsette å trene enten ved å gjennomføre hjemmetreninger alene eller med familien, eller få gymnaster sammen inne eller ute, eller ved å gjennomføre uformelle «fellestreninger» med hjelp av Facetime, Skype, Snap eller andre videofunksjoner. Skiturer i skog og mark er også veldig bra treningsaktivitet, som har lite smittepotensiale. Det ligger også en rekke enkle treningsprogrammer og apper ute på nettet, fra f.eks. «Seven» til mer gym og turnrelaterte videoer på Youtube.

 

NNM til helga og sonemesterskapet 22/3 og UVKTS/NNTS 24.-26.04. er som allerede informert om avlyst/utsatt. Vi anser det som sannsynlig at også BKTS i juni vil kunne bli avlyst/utsatt, men vi avventer fortsatt beslutninger ift. det.

 

Hold dere sterke og friske, og husk å minimere smitterisko ved god håndhygiene, hostehygiene og ved å minimere unødvendig fysisk kontakt, så ses vi sammen på trening igjen om ikke så lenge.

 

NNM som skulle vært til helgen på Bardufoss er avlyst og vil bli avholdt til høsten er planen, ny dato kommer etterhvert. 

https://www.folkebladet.no/sport/2020/03/10/NNM-i-troppsgymnastikk-korona-avlyst-21309547.ece

 

Sonemesterskapet som skulle vært søndag 22.mars er også avlystpå ubestemt tid. 

 

UVKTS/NNTS 24.-26.04.20 er nå også avlyst. 

BKTS i juni er også avlyst for i år, arrangør som var satt opp vil arrangere til neste år. 

 

I forhold til treninger i HTF vises det til tidligere artikkel ang tiltak og nærmere beskjed om evt avlysninger pga karantene e.l. gis fra trenere fortløpende. 

 

 

 

 

 

Harstad turnforening følger helsemyndighetenes, NIFs og Gym og turns råd mht. å unngå koronasmitte, dvs. hygienetiltak mht. hosting og håndhygiene, og at de som har vært i områder som har vedvarende koronasmitte skal være i hjemmekarantene i to uker.

 

For gymnaster og familier som har vært på fly og flyplasser i vinterferien, bør man være særlig oppmerksom på faren for å ha med koronasmitte, og dersom noen i familien har symptomer bør gymnasten ikke delta på trening.

 

Da inkubasjonstiden synes å være noen dager (før symptomer oppstår), kan det være fornuftig å holde gymnaster som har vært i utlandet i vinterferien, hjemme fra trening noen dager etter hjemreise, slik at man får kontroll på om det oppstår symptomer som kan medføre behov for testing eller karantene. Vi anbefaler også at gymnastene tilstreber å unngå fysisk kontakt, klemming og håndhilsing mv. på trening, og om mulig forsøker å holde en avstand på 1 meter til øvrige gymnaster. Dette er en litt strengere anbefaling enn helsemyndigheten så langt har kommet med, men gjøres av før var-hensyn i HTF.

 

Når det gjelder gjennomføring av kommende konkurranser og stevner, går disse foreløpig som planlagt inntil det ev. gis annen beskjed fra HTF.

 

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/

 

https://gymogturn.no/2020/03/02/koronavirus-hva-gjor-vi/

søndag, 09 februar 2020 19:08

Terminliste våren 2020

68Nord farge horisontal 300dpi

23.02.-24.02.   Sonemesterskap Rekrutt (gamle KM) i Tromsø

14.03.-15.03.    NNM Troppsgymnastikk på Bardufoss

22.03.               Sonemesterskap Junior/Senior (gamle KM) på Storsteinnes

24.04.-26.04.    Nord-Norsk Turnstevne/Ungdoms og voksenkretsturnstevne på Finnsnes

06.06.-07.06.    Barnekretsturnstevne i Tromsdalen

10.06.                Våroppvisning, Harstadhallen

 

HTF innkaller til årsmøte mandag 23. mars kl 19:00.

Informasjon om sted vil komme etter hvert.

Sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig i god tid før møtet.

 

Saksliste vil også komme etter hvert, men vil som vanlig omfatte:

-          Årsmelding HTF for 2019

-          Regnskap 2019 og revisjon

-          Medlemskontingent for 2020

-          Budsjett 2020

-          Valg til styret (valgkomiteen har allerede et komplet forslag)

-          Informasjon om status i turnhallprosjektet

-          Innkomne saker

-          Evt.

Dersom noen har saker som ønskes behandlet på møtet kan disse meldes inn på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vel møtt!

søndag, 26 januar 2020 18:55

Oppstart av voksenturn

Fra fredag 24. januar starter vi opp med voksenturn fra kl 17:00-19:00 i Harstadhallen.

Forutsetningen for å være med er at man er innmeldt som medlem i HTF, og melder seg på partiet med epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Det vil være kompetente trenere til stede men vi satser på et uformelt miljø og på å tilby et lavterskeltilbud for alle som ønsker en variert treningsform.

 

Ingen forutsetning om å ha drevet med turn før.

 

Bli med da vel!

Side 1 av 4

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen