torsdag, 12 mars 2020 08:24

Turntreninger avlyst til etter påske fra onsdag 11.03.2020

Written by

Harstad turnforening avlyser med dette alle treninger til minimum etter påske fra  i dag  11.mars, tom. mandag 13.april. Ny oppdatering vil komme i løpet av uke 15. Dette gjøres for å bidra til den felles dugnad det er å unngå at koronasmitten sprer seg raskere enn nødvendig, og for å skåne de som er ekstra utsatt pga alder eller dårlig helse/andre sykdommer, samt for å unngå unødvendig smitte av våre helsearbeidere.

 

Anbefalingen fra FHI og NIF er pt å avlyse alle arrangement med mer enn 500 personer, og at arrangementer med mer enn 100personer bør risikovurderes og ev. avlyses. Flere enkeltleger og legeforeningen mener at alle arrangementer med mer enn 50 personer bør avlyses, og flere land går mye lengre ift å «stenge ned» samfunnet ift ikke akutt viktige funksjoner, for å unngå rask stigning i antall smittede. Det er ventet at det vil komme strengere tiltak fortløpende de neste dagene og ukene.

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

Harstad turnforening samler stort sett over 100 personer med gymnaster, trenere og foreldre i hallen 3-4 ganger i uka. Arrangementene bør derfor risikovurderes ift. avlysning. Gymnastene kommer fra forskjellige skoler og skoleklasser og risikoen for å ta med smitte til trening er derfor større og mer uoversiktlig, og viderespredningsfaren ut fra treningene er også større og gir et uoversiktlig smittebilde. Vi har også en rekke helsearbeidere som trenere i foreningen, og smitte av disse, eller sågar fare for smitte av disse, vil få stor betydning i forhold til kommunens evne til å håndtere koronaproblemet, da selv fare for smitte innebærer 14 dager hjemmekarantene for disse.

 

Fysisk aktivitet og trening og frivillig idrettsarbeid er viktig for samfunnet og viktig for den enkelte gymnast, men i denne situasjonen er hensynet til å bidra til å minimere og forsinke smitteutviklingen viktigere. Vi ber derfor om forståelse for dette tiltaket og oppfordrer gymnastene til å være aktive og fortsette å trene enten ved å gjennomføre hjemmetreninger alene eller med familien, eller få gymnaster sammen inne eller ute, eller ved å gjennomføre uformelle «fellestreninger» med hjelp av Facetime, Skype, Snap eller andre videofunksjoner. Skiturer i skog og mark er også veldig bra treningsaktivitet, som har lite smittepotensiale. Det ligger også en rekke enkle treningsprogrammer og apper ute på nettet, fra f.eks. «Seven» til mer gym og turnrelaterte videoer på Youtube.

 

NNM til helga og sonemesterskapet 22/3 og UVKTS/NNTS 24.-26.04. er som allerede informert om avlyst/utsatt. Vi anser det som sannsynlig at også BKTS i juni vil kunne bli avlyst/utsatt, men vi avventer fortsatt beslutninger ift. det.

 

Hold dere sterke og friske, og husk å minimere smitterisko ved god håndhygiene, hostehygiene og ved å minimere unødvendig fysisk kontakt, så ses vi sammen på trening igjen om ikke så lenge.

 

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen