onsdag, 05 oktober 2022 11:10

Turnhallanbudet utsatt igjen

Written by

Kommunen har igjen avlyst anbudskonkurransen for turnhallen, men vil snarlig legge den ut på anbud igjen på nytt.

Denne gang skyldes avlysningen forsinkelser i reguleringsplanprosessen for Stangnes idrettspark (inkl. området for turnhallen). En reguleringsplanen er en tidkrevende prosess med offentlig høring og flere runder politisk behandling. Slik det ligger an nå vil planen komme til første gangs behandling i Plan- og næringsutvalget 10. oktober. Deretter følger 6 uker offentlig høring og etter planen skal reguleringsplanen behandles endelig i Kommunestyret i januar 2023.

Vi antar at grunnen til den forsinkede reguleringen skyldes manglende koordinering mellom disse prosessene, men vi har så langt ikke fått en full forklaring på grunnen til forsinkelsen. Vi oppfatter at kommunen og den eksterne rådgiveren nå jobber så raskt som mulig med å få på plass reguleringsplanen. Vi vil snarlig bli innkalt til et nytt brukermøte hos kommunen der vi vil bli oppdatert på begge prosessene.

Problemet nå er at kommunens anbudsprosess for bygging av hallen ikke har vært godt nok synkronisert med reguleringsplanprosessen, og det var i anbudsprosessen lagt opp til byggestart i november. Byggestart for hallen må nå endres til ca februar 2023, når reguleringsplanen er vedtatt og det er gitt byggetillatelse for hallen.

Kommunen har ansett dette å være en så stor endring av konkurransen at de mener de måtte avlyse og lyse konkurransen ut på nytt, med nye datoer for oppstart og ferdigstillelse. Vi vet enda ikke hva som blir ny ferdigstillelsesdato, men håper det blir flere gode tilbud, og at det ikke medfører særlig lang forsinkelse ift. vår innflytting i hallen.

Oppsummert gir dette nye ca 3 mnd forsinkelse for turnhallprosjektet vårt. Det er svært beklagelig for oss og for våre over 300 gymnaster, og alle på ventelisten, og for harstadidretten for øvrig, men vi må bare ha tillit til at kommunen sammen med de eksterne rådgiverne nå jobber så raskt som mulig for å få både reguleringsplanprosessen og anbudsprosessen i mål. Det viktigste er selvsagt at dette blir gjort riktig og at turnhallen blir realisert så raskt som mulig.

I mellomtiden må vi jobbe videre med våre to viktige prosjekter som er turnutstyrsanskaffelsen vår og finansiering av denne, samt å bygge foreningen vår for en fremtid i turnhallen.

Vi Har nå økt antall medlemmer til ca 400 (over 300 gymnaster) og har i høst startet opp 3 nye partier, og er i gang med et fjerde nytt parti. Over 100 nye barn og unge har i sommer og høst fått tilbud om plass i turnforeningen. Det er fantastisk i en periode der mange klubber og foreninger sliter med å komme tilbake på normalt medlemsnivå etter coronaen. Det er vanskelig å se at vi nå kan vokse mer uten mer treningstid i hallen.

Forrige helg hadde vi i tillegg en rekke nye og gamle trenere på trampettsikringskurs i Narvik, og på trampolinesikringskurs i Tromsø. Gratulerer til alle trenere som nå er sertifiserte sikrere på tumbling og trampett, og til Leif som er blitt sikrer på trampoline. Parallelt med dette jobber vi med utstyrsanskaffelsen vår, sponsorer og støttespillere til foreningen, for å sikre finansiering av utstyrskjøpet.

Neste uke er det utlevering av sokkeposer til høstens Bambusa-dugnad på alle partier, og vi håper å klare å slå vårens dugnadsbeløp på nesten 94.000 kroner. Stå på alle sammen, så klarer vi sammen å finansierer vår del av turnhallprosjektet, turnutstyrsanskaffelsen.

Det kommer mer informasjon fra oss i styret om turnhallanbudet og reguleringsplanprosessen straks vi vet noe mer.

God høstferie alle sammen så ses vi igjen til uka.

 

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen