tirsdag, 12 april 2022 11:20

Protokoll/referat fra årsmøtet i HTF 2022

Written by

Under finner dere signert protokoll/referat fra årsmøtet i HTF 29. mars. Ber alle gjøre seg litt kjent med det.

 

Som vanlig var det svært tynt oppmøte på årsmøtet og vi håper å bedre det til neste år med å kanskje arrangere et større medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet, med fokus på ny turnhall og ny organisering av HTF.

I neste årsmøte håper jeg også at vi kan få på plass en ungdomsrepresentant i styret, og/eller at vi får med noen av våre eldste unge gymnaster, som ordinære styremedlemmer.

Som dere vil se og som det fremgikk av innkalling/sakspapirer er det vedtatt en økning av kontingent og treningsavgift med ca 40 %. Begrunnelse for det fremkommer av referatet.

 

Det er også vedtatt å starte tilsettingsprosess for å rekruttere og ansette både daglig leder og hovedtrener ila 2022 og 2023.

 

Styret vil fremover fokusere på å skaffe finansiering til utstyrsanskaffelsen til turnhallen, og vil jobbe med både sponsorer, støtte/gavefond og med dugnader fremover.

Heldigvis ga både vinteroppvisningen og SM Rekrutt fine overskudd som går inn i sparing til nytt utstyr i turnhallen.

 

Håper mange nytter sjansen til å sikre seg en god og forutsigbar strømavtale med Idrettsstrøm fra Polar Kraft.

 

Nå er det straks UVKTS og etter hvert BKTS…og deretter våroppvisning før sommerferien, men much to do før det! 

 

God påske, alle sammen!

Protokoll/referat årsmøte HTF 29.03.22

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen