fredag, 12 november 2021 18:53

Åpen hall flyttes til søndag 30. januar

Written by

HTFs styre har i dag besluttet å flytte feiringen av vedtaket om bygging av turnhall i tilknytning til Stangneshallen fra søndag 21. november til søndag 30. januar.

Dette pga høyt smittepress i omkringliggende kommuner og i fylket pt samt økende smitte i Harstad, men også som følge av lav vaksinegrad blant de unge. Vi ønsker ikke at dette arrangementet skal bidra til unødvendig smittespredning før jul og håper på litt lettere forhold i månedsskiftet januar-februar.

Vi kommer tilbake til påmelding i midten av januar, så ses vi til feiring av turnhallvedtaket med Åpen hall i Harstadhallen siste søndag i januar.

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen