tirsdag, 26 oktober 2021 14:29

HTF avlyser treningene denne uka

Written by

Styret har i dag besluttet å avlyse HTFs treninger denne uka (uke 43).


Avlysningen er ikke knyttet til situasjonen med en smittet gymnast i HTF i forrige uke, da helgas tester så langt ikke har vist noen smittespredning i HTF, og vi anser derfor den situasjonen å være under kontroll. Takk til alle som har vært å testet seg i helga! Veldig bra jobbet!

Det store antallet tester som er gjort forrige uke og særlig i helga, har avdekket at vi kan være i oppstarten av en ny smitteoppblomstring i Harstad, primært knyttet til barn og unge, og på flere skoler. Det vil i løpet av kvelden komme nye smittetall fra kommunen. Vi kjenner ikke eksakt antall, men jeg er redd vi i løpet av uka vil kunne se langt flere smittede. Det stemmer også med situasjonen i flere av våre nabokommuner.

Som følge av dette velger HTF ut fra et føre var-prinsipp å avlyse alle treningene denne uka, i håp om å ikke bidra til unødvendig stor spredning mellom skoler og klasser og til andre kommuner, og til vårt helsepersonell.

Aktiviteten vi driver i HTF er livsviktig, men den er livsviktig på årsbasis, ikke på ukebasis. At man strekker seg langt for å holde ungene på skolen er et langt tyngre hensyn, og da er de i tillegg «isolert» til en klasse og en skole.

HTF har dessverre et stort potensiale til å spre smitte mellom skoler, klasser/alderstrinn, og sågar mellom flere kommuner. Pga av måten vi bruker utstyr i hallen på er det vanskelig å motvirke risiko for smittespredning, ut over de tiltak vi alt har.

Er vi heldige viser det seg at vår avlysninger denne uka var unødvendig og vi kjører da som normalt igjen i neste uke. Jeg antar vi vil se et klarere bilde av situasjonen mot slutten av uka.

Valget er strengere enn kommunens regler pt og i forkant av eventuelle nye beslutninger i kommunen, men slik medlemsmassen i vår forening ser ut, tenker vi at det er riktig at vi bidrar som best vi kan, både for kommunens del og for vår egen del, som ikke ønsker å måtte ha en lengre nedstengning av treningene våre.

Hovedtrenerne bes avlyse treningene denne uka og kommunisere med alle gymnastene på partiet sitt for å sikre at alle har fått beskjed. Dersom dere ikke når alle er det fint om dere stiller med en trener ved Harstadhallen slik at ikke veldig unge gymnaster blir stående uten informasjon. Treninger som ikke er avlyst innen kl 15:30 blir avlyst av medlemsansvarlig.

Dere finner ellers oppdatert info fra kommunen her:
harstad.kommune.no/koronasmitte-i-harstad-reiseraad-karantene-isolasjon.529787.no.html

og i HT og i iHarstad
ht.no/nyheter/2021/10/25/Korona-appell-til-folket-–-Nå-må-vi-være-smarte-for-å-unngå-smitte-i-Harstad-24743960.ece

iharstad.no/okende-smitte-i-harstad-her-er-kommunens-rad/s/5-126-103575

Husk å gjøre egentrening inne eller ute denne uka så ses vi i hallen igjen i neste uke.

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen