tirsdag, 07 september 2021 12:38

Hurra!

Written by
Formannskapet sluttet seg i dag enstemmig til administrasjonens anbefaling om å bygge turnhall med kamsport i tilkytning til Stangneshallen. 
 
Både Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet uttalte seg svært positivt til hallen og prosjektet, og til det forslag til løsning som er lagt frem i skisseprosjektet. Alle sa at dette var en gladsak for kommunen og en sak de hadde gledet seg til å behandle i Formannskapet. 
 
Takk for en svært god jobb av administrasjonen i kommunen, og takk til Harstad idrettsråd, Karateklubben, Stangneshallen AS, Asplan Viak og Norconsult for et flott samarbeid som har gitt et godt prosjekt for kampsport 
og turn, Harstadidretten generelt og for bolyst i kommunen.
 
Tusen takk også til isidrettene som har latt anlegg for turn og kamsport få aller første prioritet, foran isidrettenes anlegg. Nå skal vi stå skulder ved skulder med isidrettene for også å komme videre med planene for kunstis på Kanebogen og hockeyhall.
 
Neste trinn i prosessen er et utvalgsmøte i løpet av september før Kommunestyremøtet 30. september. Men så må det også bevilges penger til investeringen, antakelig i budsjettmøtet i november.
 
 
Jeg foreslår likevel at alle, både barn og voksne i HTF og på ventelisten slår hjul  for å feire Formannskapets tilslutning, og jeg gleder meg til styremøtet i kveld?
 
68Nord farge vertikal stor

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen