søndag, 05 september 2021 20:49

Turnhallen behandles i Formannskapet 7. september

Written by

Sakspapirene finner dere her:

einnsyn.harstad.kommune.no/EInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=2632&sourceDatabase=EPHORTE-I

 

Administrasjonens anbefaling er å gjennomføre prosjektet og bygge en flerbrukshall med turn og kampsport med en estimert kostnad på 98 mill, pluss 12 mill til vei og parkering, vann og avløp, elektrisitet og fjernvarme, totalt 110 mill. Dette er innenfor HTFs estimat fra i fjor høst på 75-95 mill (78-99 mill indeksregulert til i dag).

 

Kommunens netto investering etter momskompensasjon og tippemidler er beregnet til 69 mill, minus ev støtte fra sponsorer etc. HTF planlegger å investere 4-6 mill i utstyr i hallen.

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen