mandag, 22 mars 2021 19:05

HTF holder stengt til 26. mars kl.14 til tross for oppmyking

Written by

 

Kommunen har i dag besluttet en viss lettelse i bestemmelsene for nedstengningen av idretten som følger:

 

-          Under 13 år – Inntil 20 i hver gruppe, men krav om 1 m avstand (unntak for utøvelse av aktiviteten og sikring) og å tilstrebe å ikke blande barn fra skoler med forskjellig tiltaksnivå.

 

-          13-20 år – Inntil 10 i hver gruppe, men krav om 1 m avstand (unntak for utøvelse av aktiviteten og sikring) og å tilstrebe å ikke blande barn fra skolen med forskjellig tiltaksnivå.

 

HTF har gymnaster på partiene på tvers av alle skoler og flere kommuner og har ikke skoletilhørighet som del av informasjonen i medlemsregisteret vårt. Det vil være vanskelig å klare å oppfylle tilstrebe-bestemmelsen om å ikke blande skoler/kohorter for HTF, både pga manglende informasjon, men også pga måten våre partier er organisert på. HTF har organisert partiene med inntil 20 gymnaster og grupper på opp til 10 lar seg ikke enkelt løse for de over 13 år.

 

Vi har også en rekke trenere i helsevesenet som kan ha strengere regler for deltakelse i hallen.

 

Til tross for vårt ønske om å åpne opp så snart som mulig på en trygg måte, har styret i HTF besluttet å fortsatt holde stengt til fredag 26. mars kl 14:00. Vi har også konferert med noen av trenerne for å få innspill ift. dette. Det vil i praksis si at det er stengt til over påske iom at HTF normalt følger skoleruta, men det er pt åpent for at partiene selv kan velge gjennomføre treninger i påskeuka (etter 26. mars kl 14:00) så lenge hallen er åpen. Det avgjøres av hovedtrener som kommuniserer dette ut til eget parti.

 

Det kan selvsagt komme nye bestemmelser og endringer innen fredag kl 14:00. Vi vil i så fall holde dere orientert om dette på Spond og på hjemmesiden.

 

Det hadde vært supert om partiene klarer å gjennom føre en trening eller en sosial aktivitet digitalt eller ute i løpet av denne uka. Så får vi bare håpe at det etter påske vil være mindre smitte og at vi igjen da kan åpen vårt treningstilbud, da vi vet dette er viktig for mange.

 

Ønsker dere alle sammen en god påske og håper været hjelper oss til å kunne være aktive ute i påska.

 

Ta godt vare på hverandre og hold avstand og god håndhygiene i påska!

 

  

harstad.kommune.no/gjoer-lettelser-i-de-lokale-tiltakene.6376837-175063.html

ht.no/nyheter/2021/03/22/Tillater-trening-for-de-under-20-år-men-med-visse-forbehold-23693295.ece

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen