tirsdag, 27 oktober 2020 20:50

Smitteverntiltak for turnforeningen – Påminnelse

Written by

Hei alle våre flotte gymnaster og trenere!

 

Da er vi kommet godt i gang med høsten i Harstadhallen, og vi har vært rundt og sett på de aller fleste partiene de siste ukene. Vi ser at dere er flinke med håndsprit og at gruppene ikke er større enn 20 gymnaster. Det er likevel et par-tre forhold vi ønsker at dere skal fokusere enda mer på fremover, nå som smittesituasjonen er i forverring. Vi kan fort få en oppblomstring i Harstad, slik de har fått i Hammerfest, og da gjelder det å være godt forberedt, og å allerede følge smittevernreglene i det daglige.

 

1.       Husk å ikke blande gruppene/partiene – Det skal være minst 5 meter mellom partiene, og mingling mellom partiene under og etter trening er ikke tillatt. Blanding av grupper gjør smittesporingsarbeidet ved et smitteutbrudd mye vanskeligere.

 

2.       Husk å holde avstand når dere går inn og ut av hallen og i inngangspartiet, og når dere rydder utstyr mv.

 

3.       Dra rett fra hallen etter trening, ikke bli igjen i hallen etter partiets treningstid. Ikke bruk utstyr som andre partier har brukt og som de har rengjort/desinfisert. Da klarer vi ikke å sikre at en ev smittet gymnast «bare» kan smitte sitt parti. 

 

I tillegg er det viktig å opprettholde god håndhygiene før, under og etter trening, og ikke minst å være hjemme om du ikke er helt frisk. Husk også å vaske brukt utstyr med mye håndkontakt med overflatesprit der det er mulig.

 

Vi synes trenerne er flinke til å registrere oppmøte i Spond, og det er svært viktig ift. smittesporing. Husk at alle trenerne som deltar også skal registreres på det aktuelle partiet.

 

Vi ber alle trenerne om å repetere HTFs koronaretningslinjer med partiet sitt på første trening denne uka. Koronaretningslinjene ligger i koronakassene i hallen.

 

https://harstadturnforening.no/index.php/item/110-htfs-koronaretningslinjer-for-trening-i-harstadhallen-hosten-2020

 

https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/nifs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet2/

 

Ta vare på hverandre - Alt blir bra!

 

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen