tirsdag, 25 august 2020 06:20

HTFs koronaretningslinjer for trening i Harstadhallen høsten 2020

Written by

 

Vi har oppdatert HTFs coronaveileder og ber alle foreldre, gymnaster og trenere om å seg godt inn koronareglene som følger under.

 

1.      FØR TRENING (for foreldre og gymnaster)

a.      Ingen skal komme i hallen om de er syke, har feber, har symptomer i luftveier som hoste, snørr etc., symptomer i mage/diare, eller har mistanke om koronasmitte.

b.      Alle skal vaske hender hjemme før de drar på trening.

c.       Alle skal møte ferdig skiftet.

d.      Foreldre skal ikke bli med inn i hallen men skal slippe av gymnastene utenfor og hente disse utenfor Harstadhallen. Unntak gjøres for gymlekpartiet og første dag for nye og unge gymnaster. Dette er for å begrense antall mennesker i hallen og for å unngå trengsel i inngangen og derved brudd på 1-metersgrensen.

e.      Dette er et tilbud om trening innenfor disse retningslinjene, ikke plikt for gymnastene til å delta dersom de har gode grunner til å ikke delta. Ingen mister plassen som følge av at de ikke kan trene under de gjeldendeKcoronareglene i høst.

2.      UNDER TRENING (for foreldre, gymnaster og trenere)

a.      Alle skal vaske eller sprite hender når de kommer ned på gulvet i hallen.

b.      Trener skal starte hver trening med informasjon til gymnastene om koronaretningslinjene, og alle deltakende gymnaster skal føres på lister for hvert parti for hver trening, dette for å lette ev. senere smittesporing.

c.       Alle gymnaster må følge instruksjoner fra trener og fra vaktmester etc. i hallen.

d.      Ev. hosting og nysing skal skje i papir som kastes i søpla, eller i albukroken.

e.      Dersom noen blir syke skal de varsle trener og dra rett hjem fra trening.

f.        Gymnastene skal unngå ta seg i ansiktet før og under trening.

g.      Ingen skal dele på personlig utstyr som vannflaske etc.

h.      Alle skal søke å holde 1 meter avstand til hverandre under treningen (både i inngang, utgang, på tribunen og nede på gulvet). Unntak er kun ved ev. nødvendig sikring fra trener.

i.        Det skal være maksimalt 20 i hver gruppe inkl. trenere. Det kan være flere grupper (partier) i hallen, men det skal være minst 5 meter (helst 10 meter) mellom gruppene. Dersom et parti blir flere enn 20 må de yngste eller eldste gymnastene omfordeles på annet parti, eller så må gruppen deles i to.

j.        Gruppene skal holde seg på sine tildelte områder i hallen og ikke blande seg med andre grupper, springe rundt i hallen eller mingle med de andre partiene.

k.      Bruk av apparater og klosser og annet utstyr som medfører mye håndkontakt skal vaskes/sprites jevnlig dersom de er i bruk (se pkt. 4).

l.        Alle skal vaske eller sprite hender når de skal dra fra treningen

m.    Dersom det oppstår sykdom etter trening eller dersom noen får påvist koronavirus ber vi om at dette meldes til trener, til leder og medlemsansvarlig i turnforeningen.

3.      FOR TRENERE

a.      Se til at det er håndsprit ved inngang/utgang i hallen og sett ut håndsprit ved kø til øvelser/apparater.

b.      Bruk tid på innledningsvis å gjennomgå HTFs koronaregler under pkt. 2. og gjennomgå deretter opplegget for dagens trening

c.       Før lister over deltakere på alle treninger og del ev. inn i faste grupper for den aktuelle treningen

d.      Gjennomfør oppvarming (flere partier kan ha felles oppvarming såfremt det er 5-10 meters avstand mellom partiene).

e.      Gjennomfør styrketrening med fokus på kjernemuskulatur, tøying og bevegelighetsøvelser, balanse- og koordinasjonsøvelser.

f.        Gjennomfør ev. turntekniske øvelser, men start enkelt og legg inn progresjon gjennom ukene. Husk at noen gymnaster møter høsten med mindre treningsgrunnlag enn vanlig.

g.      Bruk rengjøringsutstyret jevnlig på turnutstyret.

h.      Sett ev. av tid til slutt for egentøying etc. mens trenerne rengjør utstyr

i.        Nedrigging og opprydding.

j.        Pass på å overholde 1-metersgrensen gjennom treningen og under opp- og nedrigging.

k.       Alle gymnaster og trenere skal sprite hender på vei ut av hallen.

l.        Etterfyll ev. rengjøringskassene og sett disse på plass.

m.    Personer på tribunen bes forlate hallen (unntak Gymlek).

4.      RENGJØRINGSREGLER FOR UTSTYR

Der er 4 like kasser med rengjøringsutstyr som trenerne fordeler rundt i hallen. Kassene inneholder;

-          Håndsprit

-          Overflatesprit i spruteflaske

-          Overflatesprit i sprayflaske

-          Papirkluter

-          Koronaretningslinjer

a.      Håndspriten settes tilgjengelig for gymnastene gjennom treningen.

b.      Papirklutene kan brettes og brukes til flere runder med desinfisering av utstyr.

c.       Overflater på utstyr som klosser og bukker etc. med mye håndkontakt desinfiseres før bruk med overflatesprit og kluter, og ved nedrigging/opprydding. De skal også desinfiseres jevnlig under trening. Det er flaten som har vært i bruk som håndkontaktflate som er viktig å rengjøre.

d.      De oransje mattene kan desinfiseres med overflatesprit og kluter. Det samme gjelder Airtrack, men det skal under normale omstendigheter ikke være nødvendig å sprite disse.

e.      Mattegulv med tekstiloverflate, tumbling og airtrack anses som «gulv» i denne sammenheng og desinfiseres normalt ikke. Det samme gjelder softkiler og supersoft med tekstiloverflater. Disse kan desinfiseres med sprit-sprayflasken på spesifikke områder, dersom noen har havnet med fjeset etc. i disse.

f.        Brukte papirkluter kastes i søpla.

 

Hold ut, hold avstand og ta vare på hverandre – Alt blir bra!

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen