torsdag, 21 mai 2020 05:20

HTFs koronaretningslinjer for trening i Harstadhallen våren 2020 – Versjon 20.05.2020

Written by

 

Harstad turnforening er nå klar til å starte opp med turn i Harstadhallen fra og med mandag 25. mai, og vi gleder oss masse til å se dere i hallen igjen :-) Vi vil starte den første uken med partiene som har gymnaster født i 2011 eller tidligere, og skal prøve å også få på plass et tilbud for de yngste partiene i løpet av de kommende ukene om det blir mulig. Sesongen planlegges å vare til og med fredag 19. juni. Gymsalen på Medkila skole vil dessverre ikke være åpen for trening i vår.

For at oppstart på turn skal være trygt, både for gymnaster, trenere og familien til gymnastene ift. faren for å spre smitte, har vi måttet gjøre noen valg og tilpasninger, og alt vil ikke bli som før under vårens treninger. Harstad turnforening samler gymnaster fra hele byen, alle skoler og bydeler, og dersom det da skulle oppstå smitte i foreningen, vil det være svært uheldig da smitten fort kan spres til mange bydeler og skoler.

Partiene følger de samme treningstider som tidligere i år, men det er opp til hver hovedtrener å ta stilling til om treningene skal vare like lenge, og å informere partiet med kopi til medlemsansvarlig og til leder i HTF.

Styret har sammen med en gruppe trenere laget HTFs koronaretningslinjer som skal følges av alle gymnaster, trenere og foreldre. Retningslinjene vil kunne bli justert underveis og vil ligge oppdatert på www.harstadturnforening.no

 1. FØR TRENING (for foreldre og gymnaster)
  1. Ingen skal komme i hallen om de er syke, har feber, har symptomer i luftveier som hoste, snørr etc., symptomer i mage/diare, eller har mistanke om koronasmitte.
  2. Alle skal vaske hender hjemme før de drar på trening.
  3. Alle skal møte ferdig skiftet.
  4. Foreldre skal ikke bli med inn i hallen men skal slippe av gymnastene utenfor og hente disse utenfor Harstadhallen. Dette er for å begrense antall mennesker i hallen og for å unngå trengsel i inngangen og derved brudd på 1-metersgrensen. Inngang blir som vanlig ved hovedinngangen i nordenden.
  5. Dette er et tilbud om treninginnenfor disse retningslinjene, ikke plikt for gymnastene til å delta i vår. Ingen mister plassen om de velger å ikke delta i vår.
 1. UNDER TRENING (for foreldre, gymnaster og trenere)
  1. Alle skal vaske eller sprite hender når de kommer ned på gulvet i hallen.
  2. Trener skal starte hver trening med informasjon til gymnastene om koronaretningslinjene, og alle deltakende gymnaster skal føres på lister for hvert parti for hver trening, dette for å lette ev. senere smittesporing.
  3. Alle gymnaster må følge instruksjoner fra trener og fra vaktmester etc. i hallen.
  4. hosting og nysing skal skje i papir som kastes i søpla, eller i albukroken.
  5. Dersom noen blir syke skal de varsle trener og dra rett hjem fra trening.
  6. Gymnastene skal unngå ta seg i ansiktet før og under trening.
  7. Ingen skal dele på personlig utstyr som vannflaske etc.
  8. Alle skal holde 1 meter avstand til hverandre under treningen (både i inngang, utgang, på tribunen og nede på gulvet). Unntak er kun ved ev. nødvendig sikring fra trener.
  9. Det skal være maksimalt 20 i hver gruppe inkl. trenere.Det kan være flere grupper (partier) i hallen, men det skal være minst 5 meter (helst 10 meter) mellom gruppene. Dersom et parti blir flere enn 20 må de yngste eller eldste gymnastene omfordeles på annet parti, eller så må gruppen deles i to.
  10. Gruppene skal holde seg på sine tildelte områder i hallen og ikke blande seg med andre grupper, springe rundt i hallen eller mingle med de andre partiene.
  11. Bruk av apparater og klosser og annet utstyr som medfører mye håndkontakt skal begrenses, og skal vaskes/sprites jevnlig dersom de er i bruk (se pkt. RENGJØRINGSREGLER FOR UTSTYR).
  12. Alle skal vaske eller sprite hender når de skal dra fra treningen
  13. Utgang fra Harstadhallen skal skje gjennom utgangen ved kjøkken/cafe i sørenden av hallen for å unngå trengsel i døren og derved brudd på 1-metersgrensen.
  14. Dersom det oppstårsykdom etter trening eller dersom noen får påvist koronavirus ber vi om at dette meldes til leder og medlemsansvarlig i turnforeningen.

 

 1. FOR TRENERE
  1. Se til at det er håndsprit ved inngang og utgang.
  2. Husk at det har vært 2,5 mnd opphold i trening. Legg lista lavt ift. type aktivitetog øk ev. etter hvert gjennom ukene. Dette for å unngå skader og for å minimere behovet for sikring.
  3. Bruk tid på innledningsvis å gjennomgå HTFs koronaregler under pkt.- UNDER TRENING og gjennomgå opplegget for dagens trening
  4. Før lister over deltakereog del ev. inn i faste grupper for den aktuelle treningen
  5. Gjennomfør oppvarming (flere partier kan ha felles oppvarming såfremt det er 5-10 meters avstand mellom partiene.
  6. Gjennomfør styrketreningmed fokus på kjernemuskulatur.
  7. Gjennomfør tøying og bevegelighetsøvelser.
  8. Gjennomfør balanse- og koordinasjonsøvelser.
  9. Gjennomfør ev. turntekniske øvelser, men start enkelt og legg inn progresjon gjennom ukene.
  10. Begrens bruken av utstyrsom medfører utstrakt håndkontakt, og bruk rengjøringsutstyret jevnlig.
  11. Sett av tid til slutt for egentøying etc. mens trenerne rengjør utstyr
  12. Nedrigging og opprydding.
  13. Pass på å overholde 1-metersgrensen gjennom treningen og under rigging.
  14. Alle gymnaster og trenere skal sprite hender på vei ut av hallen.
  15. Etterfyll ev. rengjøringskassene og sett disse på plass.
  16. Personer på tribunen bes forlate hallen.

 1. FOR FAMILIER MED NOEN I RISIKOGRUPPENE

Familier med gymnaster/trenere eller familiemedlemmer i risikogruppene må selv ta stilling til ev. deltakelse på trening, og vi anbefaler å sette seg godt inn in FHIs retningslinjer om dette. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

 1. OVERORDNEDE VEILEDERE

Våre retningslinjer baserer seg på følgende veiledere og retningslinjer. Disse kan leses her.

FHIs koronaveileder:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508

NIFs koronaveileder:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/ny-smittevernveileder-i-norsk-idrett-apner-for-mer-aktivitet-og-ballen-er-frikjent/

NTGFs koronaveilder:

https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/

føringer fra Harstad kommune eller fra Harstadhallen:

https://www.harstad.kommune.no/korona.525862.no.html

RENGJØRINGSREGLER FOR UTSTYR

Vi har skaffet 4 like kasser med rengjøringsutstyr som trenerne fordeler rundt i hallen. Kassene inneholder;

Håndsprit

Overflatesprit i spruteflaske

Overflatesprit i sprayflaske

Papirkluter

 1. Håndspriten settes tilgjengelig for gymnastenegjennom treningen.
 2. Papirklutene kan brettes og brukes til flere runder med desinfisering av utstyr.
 3. Overflater på utstyrsom klosser og bukker etc. med mye håndkontakt desinfiseres før bruk med overflatesprit og kluter, og ved nedrigging/ De skal også desinfiseres jevnlig under trening. Det er flaten som har vært i bruk som håndkontaktflate som er viktig å rengjøre.
 4. De oransje mattene kan desinfiseres med overflatesprit og kluter. Det samme gjelder Airtrack, men det skal under normale omstendigheter ikke være nødvendig å sprite disse.
 5. Mattegulv med tekstiloverflate, tumbling og airtrack anses som «gulv» i denne sammenheng og desinfiseres normalt ikke. Det samme gjelder softkiler og supersoft med tekstiloverflater. Disse kan desinfiseres med sprit-sprayflasken på spesifikke områder, dersom noen har havnet med fjeset etc. i disse.
 6. Brukte papirkluter kastes i søpla.

Velkommen på turntrening igjen alle sammen! Vis hensyn og hold avstand. Hold ut, alt blir bra!

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen