tirsdag, 12 mai 2020 12:17

Snart klart for turning igjen:-)

Written by

Hei gymnaster og foreldre

Etter 2 mnd uten turn begynner vi nå å se lyset i tunellen. Vi har savnet å se dere alle i full aktivitet i hallen, og vi håper nå å få startet opp igjen med turn før sommeren!

Dessverre blir det ikke mulig med våroppvisning i år, men vi satser på juleoppvisning som vanlig i månedsskiftet november-desember, men det kan være at vi fortsatt da må dele oss opp. 

I dag er ny smittevernveileder i norsk idrett publisert på www.idrettsforbundet.no
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ny-smittevernveileder-i-norsk-idrett-apner-for-kontakt-mellom-de-minste-og-ballen-er-frikjent/

Dere kan gjerne lese denne og kikke på Norges gymnastikk og turnforbund (NTGF)s hjemmeside (www.gymogturn.no) om Koronainformasjon https://gymogturn.no/2020/04/23/koronainformasjon-samleside-ngtf/

NIF-veilederen legger opp til at det enkelte særforbund skal lage egne veiledere for den aktuelle idretten, men jeg tror ikke NTGF har rukket å laget en slik enda. 

Vi skal også lage en liten HTF-veiledning på hjemmesiden om hvordan gymnastene og foreldrene våre skal forholde seg ved oppstart av treninger igjen. Kanskje vi kan få sende en slik tekst på «høring» hos noen av alle legene i trenergruppa/foreldregruppa vår?

På styremøtet 18. mai vil hovedtemaet være oppstart av aktivitet igjen for HTF - når og hvordan dette kan skje. 

Jeg ser for meg at vi kanskje kan klare å starte forsiktig opp siste uken i mai eller første uken i juni, og at vi holder på frem til skoleslutt, mao 3 eller 4 uker før vi tar sommerferie, men styret må planlegge dette godt sammen med trenerne, herunder hvordan vi skal organisere dette, hvilke øvelser vi kan gjøre, og fortsatt overholde smittevernreglene.

Dersom noen ønsker å få tilbakebetalt 1/4 av treningsavgiften for perioden vi ikke har kunnet arrangere treninger kan dere sende beskjed om det til medlemsansvarlig@harstadturnforening.no. Om dere ikke krever tilbakebetaling, vil pengene selvsagt gå til sparing til turnhall. 

Kom gjerne med innspill før styremøtet om dere ønsker og husk å trene hjemme!

Hold ut, alt blir bra!

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen