Påmelding

Treningsreglement

Alle medlemmer må følge treningsreglementet, det finner dere her.

 

Nye medlemmer

De som tidligere har søkt medlemsskap via Mysoft ligger enda på ventelisten, denne er videreført.

 

For påmelding til venteliste, benyttes digital søknad via https://minidrett.nif.no/. Om man er med i flere idrettslag har man tilgang til alle her. Søk opp Harstad Turnforening å søk på vegne av barnet. Dersom det dukker opp flere valgmuligheter for gren, trengs det ikke å hukes av - dette justeres manuelt av medlemsansvarlig den dagen gymnasten får tilbud om plass.

Veiledning finnes her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Medlemskap

 

Det er ditt ansvar at vi har rett kontaktinformasjon så det er viktig at dere vedlikeholder profilen på MinIdrett og i Spond.

 

Medlemmer fra andre turnforeninger

Harstad Turnforening tar imot tilflyttende medlemmer fra andre turnforeninger dersom det er ledig plass på partiene.

Dersom ditt barn skal flytte fra en annen turnforening må det sendes e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med følgende informasjon:

- Bekreftelse på medlemskap eller utmelding i/fra annen turnforening.

- Alder og antall års erfaring.

 

Deretter søkes det om medlemskap som beskrevet i forrige punkt.

 

Tildeling av plass

Hovedopptak vil skje i månedsskiftet august-september hvor vi begynne å tildele plasser der det er ledig utfra de som har søkt medlemsskap, hvor de med lengst ansinitet/tid på venteliste får tilbud først. Om du ikke får plass i første runde med uttak kan det være flere muligheter utover høsten. Vi vil ta inn nye gymnaster fortløpende gjennom sesongen, med et nytt hovedopptak etter nyttår dersom det er kapasitet på partiene.

 

Tilbud blir tilsendt via e-posten som er registrert i MinIdrett, med 7-10 dagers svarfrist. Etter utløpt svarfrist, vil plassen bli tilbudt neste på ventelisten. Etter noe tid og stadig uteblivende svar, vil det bli sendt ut en ny e-post som forklarer at barnet vil bli slettet fra venteliste grunnet manglende svar innen de nærmeste ukene, men at barnet når som helst kan meldes inn på nytt. Ved stadig uteblivende svar, vil barnet miste sin plass på ventelisten og mister dermed sin opprinnelige registreringsdato dersom de meldes inn på nytt. Dette gjøres av hensyn til de resterende som også venter på plass.

 

Betaling

Som utøvende medlem i Harstad Turnforening forplikter du deg til å årlig betale:
- Medlemskontingent
- Treningsavgift for partiet/partiene du er påmeldt
- Administrasjonsgebyr på faktura

 Faktura kommer via MinIdrett, tilsendt foreldreprofilen som har registrert barnet.

 

Medlemskontigenten er for tiden 200 kr/år og treningsavgiften for partiet vil variere noe alt etter hvor mange dager i uken du har trening. Pris per parti med 1 trening i uken er 1600 kr/år. Pris for en ekstra treningsdag i uka er for tiden 700 kr år for de som får tilbud om dette.

 

Vi oppfordrer sterkt minst en foresatt til å stå som medlem i turnforeningen, man får da stemmerett og valgbarhet på årsmøtet. I tillegg er man da forsikret om man er med å hjelper til på noen treninger. Det er ikke nødvendig for foresatte å søke om medlemskapet før etter at barnet eventuelt får tildelt plassen hos oss.

Når barnet får bekreftelse om tildelt plass, kan foresatt søke om eget medlemskap på samme link. Foresatt blir godkjent og får faktura på kontigent som er kr 200.

 

Oppsigelse av plass

Du kan når som helst si opp plassen, dette gjøres ved å sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Man må likevel betale ut det turnåret som er påstartet.

Se ellers treningsreglement for hva som kan føre til at man mister plassen.

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen