Vi er selvfølgelig på facebook også...
Tanya Johannessen

Tanya Johannessen

Siste mulig treningsdag i Harstadhallen er mandag 14. juni, da opprigging til vaksinering starter allerede onsdag 16. juni.

 

Følg med i Spond for mer.

søndag, 25 april 2021 10:23

Protokoll fra Årsmøte 2021

Her kan dere laste ned protokollen:

onsdag, 14 april 2021 14:22

Digital årsmøte - tilkobling på Teams

Link til møte: 

 

Microsoft Teams møte

 

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

 

Klikk her for å bli med på møtet

 

Finn ut mer | Møtealternativer

 
Vedlagt følger årsmøtepapirer til HTF årsmøte onsdag 14. april kl 20:00. 

Lenke til oppkobling på Skype eller Teams kommer på hjemmesiden et par timer før møtet. 

Vel møtt!

 

Vi håper alle har hatt en fin påskeferie med feiring, god mat og fysisk aktivitet. Det er fortsatt en oversiktlig smittesituasjon i Harstad med det siste bekreftede smittetilfellet 30. mars.

 

Det er pt ikke lokale regler for Harstad kommune som begrenser vår aktivitet harstad.kommune.no/spesielle-tiltak-for-harstad.526812.no.html, og det er således de nasjonale reglene som gjelder. Disse er ivaretat i våre koronaretningslinjer som dere finner her harstadturnforening.no/index.php/item/120-smitteverntiltak-for-turnforeningen-paminnelse.  

 

Minner om at ingen må komme i hallen dersom de ikke er helt friske, eller er i isolasjon, karantene eller ventekarantene etter test. Dersom noen har vært på reise i påsken til utlandet eller til områder i Norge med høyt smittetrykk, forutsetter vi at det er tatt koronatest ved hjemkomst til Harstad og at man har fått (negativt) svar på denne. Dersom noen har vært på slik reise og ikke har tatt koronatest ved hjemkomst, ber vi om at disse ikke kommer i hallen denne uka, men starter først fra neste uke.

 

Vi gleder oss til å se dere alle i hallen igjen!

 

Kommunen har i dag besluttet en viss lettelse i bestemmelsene for nedstengningen av idretten som følger:

 

-          Under 13 år – Inntil 20 i hver gruppe, men krav om 1 m avstand (unntak for utøvelse av aktiviteten og sikring) og å tilstrebe å ikke blande barn fra skoler med forskjellig tiltaksnivå.

 

-          13-20 år – Inntil 10 i hver gruppe, men krav om 1 m avstand (unntak for utøvelse av aktiviteten og sikring) og å tilstrebe å ikke blande barn fra skolen med forskjellig tiltaksnivå.

 

HTF har gymnaster på partiene på tvers av alle skoler og flere kommuner og har ikke skoletilhørighet som del av informasjonen i medlemsregisteret vårt. Det vil være vanskelig å klare å oppfylle tilstrebe-bestemmelsen om å ikke blande skoler/kohorter for HTF, både pga manglende informasjon, men også pga måten våre partier er organisert på. HTF har organisert partiene med inntil 20 gymnaster og grupper på opp til 10 lar seg ikke enkelt løse for de over 13 år.

 

Vi har også en rekke trenere i helsevesenet som kan ha strengere regler for deltakelse i hallen.

 

Til tross for vårt ønske om å åpne opp så snart som mulig på en trygg måte, har styret i HTF besluttet å fortsatt holde stengt til fredag 26. mars kl 14:00. Vi har også konferert med noen av trenerne for å få innspill ift. dette. Det vil i praksis si at det er stengt til over påske iom at HTF normalt følger skoleruta, men det er pt åpent for at partiene selv kan velge gjennomføre treninger i påskeuka (etter 26. mars kl 14:00) så lenge hallen er åpen. Det avgjøres av hovedtrener som kommuniserer dette ut til eget parti.

 

Det kan selvsagt komme nye bestemmelser og endringer innen fredag kl 14:00. Vi vil i så fall holde dere orientert om dette på Spond og på hjemmesiden.

 

Det hadde vært supert om partiene klarer å gjennom føre en trening eller en sosial aktivitet digitalt eller ute i løpet av denne uka. Så får vi bare håpe at det etter påske vil være mindre smitte og at vi igjen da kan åpen vårt treningstilbud, da vi vet dette er viktig for mange.

 

Ønsker dere alle sammen en god påske og håper været hjelper oss til å kunne være aktive ute i påska.

 

Ta godt vare på hverandre og hold avstand og god håndhygiene i påska!

 

  

harstad.kommune.no/gjoer-lettelser-i-de-lokale-tiltakene.6376837-175063.html

ht.no/nyheter/2021/03/22/Tillater-trening-for-de-under-20-år-men-med-visse-forbehold-23693295.ece

onsdag, 17 mars 2021 17:06

Idretten stengt til 26. mars kl 14:00

Formannskapet i Harstad kommune har i ekstraordinært møte i dag 17. mars bestemt fortsatt nedstengning i håp om å klare å slå ned smitteutbruddet i Harstad helt og fullt. Innendørs organisert trening vil da ikke være tillatt, og Harstadhallen vil være stengt. 

 

Nedstengningen gjelder frem til fredag 26.03.2021 kl 14:00. Uka etter er det skolefri pga påske og HTF har da normalt stengt. Det er likevel åpent for partiene å arrangere treninger i den stille uke, gitt at det innen den tid ikke er kommet ytterligere vedtak om nedstengning, og jeg oppfordrer trenerne til å vurdere det. 

 

Vi håper dette strenge tiltaket virker slik at det medfører at vi kan holde åpent igjen etter påske!

 

Ellers får vi glede oss over nysnøen og lyset og holde oss i aktivitet på ski og på akebrett. 

 

Stay safe!

Harstad turnforening innkaller med dette til årsmøte for 2021, onsdag 14. april kl 20:00 (flyttet fra 24. mars pga. møtekollisjon). NIF har gitt alle idrettslag utsat frist med avvikling av årsmøtet frem til 15. juni. Pga. koronapandemien vil årsmøtet også i år måtte gjennomføres digitalt på Teams eller på Skype.

Påloggingslenke til digitalt møte vil bli lagt på hjemmesiden og på Spond noen timer før møtet. Det vil være et «testmøte» på samme pålogging kl 19:30 om noen ønsker å teste pålogging, mikrofon og høyttaler og ev. kamera. Vi vil komme tilbake til prosedyre for ev. digitale avstemninger, men sms eller epost vil kunne være aktuelt. For at møtet skal kunne gjennomføres på en god måte ber vi alle logge på i god tid, ha mikrofon avslått/i mute, når dere ikke snakker.

Sakslisten for årsmøtet er iht. HTF vedtekter (lov for HTF vedtatt på årsmøtet 22.03.2018) som følger:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
4. Årsmelding for 2020
5. Regnskap for 2020
6. Innkomne saker
7. Medlemskontingent
8. Budsjett 2021
9. Valg
10. Evt.

Saker/forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes inn til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. senest to uker før årsmøtet, dvs. senest 31. mars.

Sakspapirene til årsmøtet vil være klare senest en uke før årsmøtet, dvs. senest 7. april, og vil da bli lagt ut på hjemmesiden. Papirene kan også fås tilsendt på epost ved henvendelse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. HTFs vedtekter/lov og protokoll fra årsmøtet i 2020, ligger under innkallingen på hjemmesiden.

Valgkomiteen består av Thomas Backer-Grøndahl og Sverre Amdam på Gymlek. Dere når disse via Spond.

Som del av årsmeldingen vil det bli redegjort kort bl.a. for Turnhallprosjektet og koronasituasjonen, men etter gjennomført formelt årsmøte, vil vi åpne for et uformelt medlemsmøte der bl.a. turnhallprosjektet, koronasituasjonen og andre tema kan diskuteres åpent.

Vel møtt!

onsdag, 03 mars 2021 18:25

Idretten stengt tom. 17. mars kl 14:00

Harstad kommune har i ekstraordinært formannskapsmøte i dag, stengt ned bl.a. innendørs idrett frem til onsdag 17. mars kl 14:00. Harstadhallen og gymsalen i Medkila vil således være stengt. HTF forholder seg til dette og avlyser derfor alle treninger frem til onsdag 17. mars. Hovedtrenerne holder kontakt med partiet sitt, og avlyser treninger/arrangementer i Spond.

 

Det er selvsagt synd at vi må holde stengt såpass lenge, men vi håper dette drastiske tiltaket vil medføre at vi slipper en ny stor smitteoppblomstring, med de store konsekvensene det får både for idrett, skole og næringsliv for påsken og for våren.

 

Vi håper alle gymnaster holder seg selv, og familien:-), i form med hjemmetrening og utendørs aktivitet, og at dere fortsatt er sosiale, primært innenfor familien og skolekohorten, eller i små grupper. 

 

Anbefaler også å gjøre enkle turnøvelser og styrke- og bevegelighetsøvelser et par ganger pr uke, og det finnes mange gode videoer både på Youtube og på NGTFs videobank video.gymogturn.no og på Skadefri-appen som kan lestes ned gratis. Det går selvsagt fint å trene sammen med noen andre, for eksempel på partiet ditt, med video på Facetime eller Snap mv.

 

Ellers anbefaler vi selvsagt å utnytte denne muligheten til å bedrive utendørs vinteridrett. Det er jo fint at vi i alle fall har fått snø nå, og ettermiddagene bli lysere og lengre hver dag.

 

I mellomtiden jobber vi videre med turnhallprosjektet vårt, og så er det styremøte med forberedelser til årsmøtet vårt som skal være 24. mars. Alle er velkommen på digitalt årsmøte.

 

Hold ut så ses vi snart igjen i hallen!

 

harstad.kommune.no/midlertidig-forskrift-om-forebygging-av-koronasmitte-i-harstad-kommune.6372210-175063.html

 

ht.no/sport/2021/03/03/Idrettskretsen-kritisk-til-at-barn-og-unge-rammes-–-De-bør-få-et-tilbud-23588591.ece

tirsdag, 02 mars 2021 21:03

HTF holder stengt til mandag 8. mars

Det kan se ut som om smitteutbruddet kanskje ikke blir så stort som vi kunne frykte, men det er fortsatt 22 nye smittede siden 24. februar og kommunen venter fortsatt svar på 2-300 tester, om vi har forstått det riktig. Svar på disse ventes i løpet av morgendagen og kanskje torsdag.

 

HTF har fortsatt både trenere og gymnaster i karantene.

 

For å være sikker på at HTF ikke bidrar til smittespredning, og for å bidra til dugnaden velger vi å holde stengt ut denne uka, og så håper vi at informasjonen vi får de neste dagene gjør at vi trygt kan åpne igjen mandag 8. mars – på kvinnedagen! Styret vil selvsagt gjøre en ny vurdering av situasjonen senest søndag 7. mars.

 

Trenerne kommuniserer med partiet sitt og avlyser treninger/arrangementer denne uka. 

 

Vi anbefaler alle familier å benytte seg av turn-fri på ettermiddagene denne uka og fine snøforhold, bl.a. på Aunfjellet, men hold dere unna bratte skråninger pga. skredfaren. Ta på hodelykt og ski eller truger eller bare vintersko og akebrett og få dere ei utendørs familie- eller kohort-aktivitetsøkt, så ses vi i hallen på mandag 8. mars.

 

Stay safe!

Side 1 av 5

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen