mandag, 09 mars 2020 12:38

Koronavirus – Tiltak i HTF med virkning fra mandag 9. mars

Written by

 

 

Harstad turnforening følger helsemyndighetenes, NIFs og Gym og turns råd mht. å unngå koronasmitte, dvs. hygienetiltak mht. hosting og håndhygiene, og at de som har vært i områder som har vedvarende koronasmitte skal være i hjemmekarantene i to uker.

 

For gymnaster og familier som har vært på fly og flyplasser i vinterferien, bør man være særlig oppmerksom på faren for å ha med koronasmitte, og dersom noen i familien har symptomer bør gymnasten ikke delta på trening.

 

Da inkubasjonstiden synes å være noen dager (før symptomer oppstår), kan det være fornuftig å holde gymnaster som har vært i utlandet i vinterferien, hjemme fra trening noen dager etter hjemreise, slik at man får kontroll på om det oppstår symptomer som kan medføre behov for testing eller karantene. Vi anbefaler også at gymnastene tilstreber å unngå fysisk kontakt, klemming og håndhilsing mv. på trening, og om mulig forsøker å holde en avstand på 1 meter til øvrige gymnaster. Dette er en litt strengere anbefaling enn helsemyndigheten så langt har kommet med, men gjøres av før var-hensyn i HTF.

 

Når det gjelder gjennomføring av kommende konkurranser og stevner, går disse foreløpig som planlagt inntil det ev. gis annen beskjed fra HTF.

 

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/

 

https://gymogturn.no/2020/03/02/koronavirus-hva-gjor-vi/

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen