onsdag, 21 mars 2018 00:00

Saksliste årsmøte 22.3.18

Written by

Årsmøte avholdes i møterom Harstadhallen torsdag 22.3.18 kl 1930.

Alle medlemmer over 15 år er stemmeberettiged.


Saksliste:

sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

sak 2 Godkjenne innkalling og saksliste

sak 3 Valg av dirigent, sekretær og 2 repr. til å undertegne protokollen 

sak 4 Årsmelding 2017

sak 5 Regnskap 2017

sak 6 Innkomne saker

6.1    Ny lovnorm

sak 7 Medlemskontingent

sak 8 Budsjett 2018

sak 9 Valg

Vel møtt:-)

Nyttige lenker

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Adresse

Harstad Turnforening
Postbox 136
9482 Harstad
leder@harstadturnforening.no
medlemsansvarlig@harstadturnforening.no

Bankkontonr: 47300919037

 

Alle rettigheter reservert Harstad Turnforening
Utviklet av John-Eilif Eliassen